TX Media House AB  •  Bromsvägen 48  •  12557 Älvsjö  •  Sweden  •  +46-(0)70-8306250  •  kontakt@txmediahouse.se  •  org nr 559000-5236